Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

31 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 6306 sayılı Kanuna göre; eski bir bina için, Bakanlıkça onaylanmış “ekonomik ömrünü tamamlamış” olduğu konusunda bir rapor verilir ise; arsa sahipleri yeniden yaptırma, müteahhit seçimi, yeni dairelerin büyüklüğü gibi konularda artık "oybirliği" ile değil, üçte iki çoğunlukla karar verilmektedir. Bu şekilde ekonomik ömrünü tamamlamış olan binalar için tüm maliklerinin muvafakati aranmamakta, yeniden inşa sadece bir veya iki daire veya dükkân sahibinin karşı çıkmasıyla engellenememektedir.

Dolayısı ile ülke genelinde kamu sağlığını ve güvenliğini tehdit eden, depreme karşı da dayanıksız olan bu binaların yenilenmelerinin önündeki “oybirliği” engeli kaldırılmıştır.

Kentsel dönüşüm sürecinde  yasanın maliklere tanıdığı haklardan yararlanabilmeniz adına tüm süreçlerde size rehberlik ediyoruz. İstekleriniz doğrultusunda mimari çalışmalarımızı şekillendirip, depreme karşı güvenli yeni yapılar projelendiriyoruz. Kaliteli malzeme ve proje yönetimi prensiplerimiz sayesinde sizlere güvenle yaşayabileceğiniz alanlar inşa ediyoruz.