Bina Güçlendirme

Bina Güçlendirme

Betonarme Mantolama İle Güçlendirme

Bina güçlendirme ve yapısal onarım maksadıyla sıkça başvurulan yöntemlerden biri betonarme kolon ve kirişlerin mantolamasıdır. Deprem hasarının giderilmesi, hatalı tasarlanan yapısal sistemlerin güçlendirilmesi ya da kullanım amacı değişen bir binanın maruz kalacağı yeni yük durumu karşısında güvenli duruma getirilmesi gibi hallerde betonarme mantolama etkili bir güçlendirme tekniğidir. Kolon mantolaması mevcut kolonların etrafını saracak şekilde ek donatılar kullanılarak yeni bir betonarme tabakası ekleyerek gerçekleştirilir. Örneğin mevcut durumu 30 cm x 40 cm olan betonarme bir kolonun ölçüleri, kolon mantolaması ile güçlendirildikten sonra 45 cm x 55 cm olacaktır. Kolon mantolaması ile güçlendirilen kolonun hem boyutu hem de taşıyabileceği yük kapasitesi artar.

Perde Duvar İlavesi İle Güçlendirme

Perde duvarlar bir yapının deprem gibi yatay yüklere karşı davranışını önemli ölçüde iyileştirir. Perde duvarların esas amacı binanın yatay rijitliğini ve deprem yüklerine karşı direnme kapasitesini artırmaktır. Bu sebeple mevcut bir binaya betonarme perde duvarların ilave edilerek güçlendirilmesi yatay yer değiştirmeleri kısıtlamak için etkili bir yöntemdir. Depreme karşı yapıları güçlendirme amacıyla eklenen betonarme perde duvarların detaylandırılması ve mevcut taşıyıcı sistemle birlikte çalışması için gerekli mühendislik hesapları ve yerinde inşası dikkatle yapılmalıdır.

FRP (Lifli Polimer) Uygulamaları İle Güçlendirme

Lifli polimer güçlendirme sistemleri betonarme, çelik ve yığma yapıların eğilme ve kesme etkilerine olduğu gibi eksenel yüklere karşı dayanımlarının artırılmasında kullanılır. Özellikle etriye eksikliği olan binaların güçlendirilmesinde etkili bir çözüm sunarken, yatay rijitliğin iyileştirilmesinde etkisi olmaz. Lifli polimerler uygulamaları ile (genellikle karbon fiber ile) güçlendirme ABD, Japonya, Kanada, İtalya gibi birçok ülkede düşük birim ağırlıkları ve uygulamada sağladığı rahatlıklardan ötürü çokça tercih edilmektedir. Yüzey hazırlıkları tamamlandıktan sonra kolon, kiriş, perde ve döşemelerde ihtiyaç duyulan yerlere epoksi ile yapıştırılarak yapılan güçlendirme uygulaması sayesinde binalarda metrekare kaybına neden olmaz